Xem tất cả 4 kết quả

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 2 30 - 120 m² Liên hệ
CT01, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Khởi công: 09/2017
Đct01, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Khởi công: 12/2017
Võ Trường Toản, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh
Khởi công: 12/2017
Liên hệ