Hiển thị 1–12 trong 17 kết quả

72 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
 2 68,7 m2 2,35 tỷ
Huyện Hóc Môn, TP.HCM
 2 30 - 120 m² Liên hệ
Quận 1, Hồ Chí Minh
 2 30 - 120 m² Liên hệ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 2 30 - 120 m² Liên hệ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 2 30 - 120 m² Liên hệ
Quận 3, Hồ Chí Minh
 2 30 - 120 m² Liên hệ
Quận 4, TP. HCM
 2 30 - 120 m² Liên hệ
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
 2 30 - 120 m² Liên hệ
Quận 6, Hồ Chí Minh
 2 30 - 120 m² Liên hệ
Quận 7, TP.HCM
 3 40 - 150 m² Liên hệ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
 2 30 - 120 m² Liên hệ
CT01, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Khởi công: 09/2017
Liên hệ